ארכיון – מכתבים למערכת

יעקב כ"ץ הביע את דעתו בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי, בעיקר בנושאי דת ומדינה. הוא עשה זאת ע"י כתיבת מאמרים ו/או מכתבים למערכת, בדרך כלל לעיתון "הארץ". חלקם נכתבו לפני עשרות שנים, ובכל זאת הינם אקטואליים לימים אלה. להלן חלק מהמכתבים.

ינואר 1964

עוד על פיקוח נפש – 4.3.66

26.10.1976

1.2.1984 
13.9.92