לכבודו ולזכרו

וועדת השמות של עיריית ירושלים החליטה לאשר קריאת ככר על שם יעקב כ"ץ.

המקום – בפינה הדרומית מזרחית של גן השושנים בשכונת טלביה , בהצטלבות הרחובות דובנוב וגרץ.

כ"ץ היה אורח קבוע בגן השושנים שהיה לא רחוק מביתו ברחוב הפלמ"ח 5.


פליטי שואה שהעפילו מאירופה לארץ ולא הורשו להיכנס אליה הובלו למחנות בקפריסין. המחנות נוהלו על ידי הבריטים אשר איפשרו לארגונים יהודיים כגון הגו'ינט והסוכנות היהודית לפעול בין הפליטים – כעובדים סוציאלים ומחנכים. כ"ץ נשאל אם יאות להתנדב למשימה וכפי שכתב באוטוביוגרפיה שלו (עמוד 117) "קפצתי על המציאה לעשות משהו למען המולדת" ויצא באמצע נובמבר 1947 לחודש התנדבות לקפריסין. כאות הוקרה לכך , תרמו תלמידות הסמינר שני עצים לקרן הקימת.

פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה

אסופת מאמרים זו מוגשת לפרופ' יעקב כ"ץ ליובלו השבעים וחמש. מקצת המאמרים נתחברו על-ידי ידידיו ועמיתיו של בעל-היובל. אחדים מהם נתחברו על-ידי מי שרואים עצמם כתלמידיו בזכות מה שלמדו מפיו ומכתביו. ואילו רובם של המאמרים נתחברו על ידי תלמידיו המובהקים. כל אלה חברו יחדיו להקדיש מפרי מחקרם לקובץ זה, על מנת להביע לבעל היובל את הוקרתם העמוקה.


דת וכלכלה

המאמרים מבוססים על הרצאות שניתנו בכינוס השנתי של החברה ההיסטורית הישראלית ומרכז זלמן שזר שהתקיים בקיץ 1990 בירושלים. הכינוס הוקדש לנושא: "יחסי גומלין בין דת וכלכלה בתולדות ישראל ובתולדות העמים". את הרצאת הפתיחה בכינוס נשא יעקב כ"ץ בנושא: "הרהורים על היחס בין דת לכלכלה".

 


The Pride of Jacob

במאי 2000 התקיים במרכז ללימודי היהדות שבאוניברסיטת הארוורד בבוסטון, כנס תחת הכותרת : מורשתו של יעקב כ"ץ. בכנס הרצו עמיתיו ותלמידיו. ההרצאות לוקטו לספר המוקדש לזכרו.

In May 2000, a Conference was held at the Center for Jewish Studies at Harvard University in Boston on: The Legacy of Professor Jacob Katz. At the Conference, lectures were given by his colleagues and students. These lectures were published in a book dedicated to his memory


אורתודוקסיה יהודית – היבטים חדשים. -2006


הסטוריה במבחן

עיון מחודש במשנתו של יעקב כ"ץ בא לבחון את מורשתו המחקרית של אחד מגדולי ההיסטוריונים של עם ישראל במאה העשרים, שהטביע חותם עמוק על ההיסטוריוגרפיה היהודית ועל תמונת העבר היהודי של רבים.   בספר זה חברו כמה היסטוריונים בני זמננו כדי לעיין מחדש בתובנות, במתודות ובמסקנות ההיסטוריות שהותיר אחריו החוקר הדגול בעשרות ספרים ומאמרים, המקיפים כמעט כל נושא וסוגיה בתולדות היהודים במאות האחרונות. מתוך הערכה עצומה, אך גם לאור ההכרה שהמחקר ההיסטורי הוא מטיבו דינמי ומשתנה, מציע קובץ המאמרים ההיסטוריוגרפיה במבחן להתבונן בהיבטים שונים בהיסטוריוגרפיה של יעקב כ"ץ ולבחון אותה במבט ביקורתי.  יעקב כ"ץ  מתגלה מתוך העיונים שבאוסף המאמרים כהיסטוריון שהקדים את זמנו ופיתח גישות מחקריות חדשות, אלא שההיסטוריוגרפיה בת זמננו מתמודדת עם משנתו ופורצת דרכים חדשות בהבנת ההיסטוריה היהודית.
המשתתפים בקובץ:  עמנואל אטקס, צבי בכרך, ישראל ברטל, שולמית וולקוב, מיכאל מאיר, דן מכמן, שמואל פיינר, יצחק קונפורטי, יוסף קפלן, משה רוסמן, יוסף שלמון, ישראל מ' תא-שמע.

מרכז זלמן שזר מעניק מלגה שנתית לחוקרים מתחום תולדות עם ישראל לזכרו של פרופ' יעקב כ"ץ. המלגה תינתן לחוקר בתחום תולדות עם ישראל אשר סיים את לימודי התואר השני והמשיך בלימודיו לקראת קבלת התואר השלישי, או הנמצא במסגרת לימודי המסלול הישיר לדוקטורט.מכון לאו בק מקיים מדי שנה הרצאת זיכרון לפרופ' כ"ץ.